Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tham quan nghỉ mát cho CBCNV Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2019”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ đề xuất theo các yêu cầu sau:

Trân trọng thông báo.