Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ vệ sinh kính lần 1/2019 – Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo