Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp 01 máy in màu đa chức năng A0 cho khối cơ quan văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.