Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Cung cấp trang phục cho lực lượng an ninh hàng không - Cảng HKQT Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.