Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi hạng mục Lắp đặt máy chấm công bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt cho  Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.