Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền thuộc tuyến cáp cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm được phát 01 bộ Bản yêu cầu báo giá khi đến đăng ký tham gia chào giá tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.