Cảng hàng không Thọ Xuân – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi lựa chọn đơn vị cung cấp rèm che nắng tại nhà ga hành khách - Cảng HK Thọ Xuân.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.