Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu “May đo sắc phục và mua sắm phụ kiện an ninh hàng không năm 2020”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.