Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc cho các phòng chuyên môn - Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.