Cảng hàng không Phù Cát  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Về việc mua sắm lốp cho xe kéo đẩy tàu bay và phụ tùng cho xe nâng - Cảng hàng không Phù Cát.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.