Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc “Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ lắp đặt cho các phòng làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.