Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi Mua thẻ nhớ chương trình dự phòng sửa chữa các tủ điều khiển AIP thuộc hệ thống kiểm soát cửa ra vào ACS ga Quốc tế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.