Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua vật tư sửa chữa cửa hệ thống kiểm soát cửa ra vào ga quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.