Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi: Phân tích mẫu dầu, thay dầu, phin lọc dầu và phin lọc ẩm purge, siêu âm các ống sinh hàn của bình ngưng, bình bay hơi của 5 máy lạnh chiller tại nhà quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.