Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi “Sửa chữa các tấm trần aluminum khu vực đi và đến nhà ga quốc nội và  mặt dựng khu vực cầu thang bộ sảnh nhà ga quốc nội”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.