Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi mua băng tải thay băng tải của các băng chuyền A3-1, L2-31, L2-26, L3-20, L3-21, L3-27, L4-40, L4-43, L4-44, A3-6, A7-6 và L3-5, băng tải băng chuyền bàn cân C3, C5, C6, C8, E2, F2, F5, G1, G4, G6, G8, H1, H4, I2, I3, I5, J1, J3, J5, J7- Ga quốc tế.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.