Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi “Thay cảm biến tải, hộp nối và màn hình hiển thị chính băng chuyền bàn cân C10, D1, D7, F5, F8, I3, H3, J5, K7, K9 - Ga Quốc tế”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.