Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc thay thế bơm chìm Grunfos SE1.50.65.22.2.50D hệ thống thoát nước tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.