Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Thuê đơn vị ngoài cung cấp và lắp đặt thảm an ninh soi chiếu ga quốc nội, cầu thang bộ ga quốc nội, cầu ống dẫn khách ga quốc nội năm 2020”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.