Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi “Thuê kiểm định tổng thể tình trạng motor và máy nén của chiller số 1, 2 ga quốc nội; chiller 1, 2, 3 ga quốc nội mở rộng; chiller số 1, 2, 3, 4, 5 ga quốc tế và chiller số 1, 2, 3 tòa nhà ACV”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.