Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện đang phát hành HSMT gói thầu: “Mua sắm máy móc, công cụ phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các cảng hàng không khu vực miền Trung” trên Hệ thống Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Tên Chủ đầu tư đăng TBMT: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng-Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP.
 2. Tên dự án: Mua sắm máy móc, công cụ phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các cảng hàng không khu vực miền Trung.
 3. Loại dự án: nhóm C.

Nội dung thông báo mời thầu:

 • Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, công cụ phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các cảng hàng không khu vực miền Trung.
 •  Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và Chi phí sản xuất kinh doanh của TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.
 • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 • Số TBMT: 20210204930. Thời điểm đăng tải: 10h18 ngày 01/03/2021.
 • Số hiệu KHLCNT: 20210204887.
 • Thời gian nhận E-HSMT: từ 10h18 ngày 01/03/2021 đến trước 14h30 ngày 10/03/2021. Phát hành E-HSMT: miễn phí.
 • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: các Cảng hàng không khu vực miền Trung gồm: Cảng HKQT Đà Nẵng; Cảng HKQT Phú Bài; Cảng HK Chu Lai; Cảng HK Phù Cát; Cảng HK Pleiku.
 • Thời điểm đóng/mở thầu: 14h30 ngày 10/03/2021.
 • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Dự toán gói thầu: 701.954.000 VND (Bảy trăm lẻ một triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Trân trọng!