Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá gói thầu “ Cung cấp trang phục cho người lao động tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Thông tin chung về yêu cầu chào giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa: Đơn vị chào giá cung cấp thông tin chi tiết các mẫu thiết kế, quy cách may đo, mẫu vải, chất lượng, số lượng theo yêu cầu (HSYC).
 • Đánh giá từng loại chất lượng, mẫu mã sản phẩm.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Giá chào: đề nghị chào giá trọn gói cho từng loại sản phẩm trang phục công tác. Giá chào phải bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế GTGT liên quan.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: đồng Việt nam (VNĐ).
 • Phương thức thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức thanh toán. Chủ đầu tư không chấp nhận tạm ứng ≥ 30% giá trị hợp đồng.
 1. Yêu cầu về thiết kế sản phẩm : Phụ lục (HSYC) đính kèm
 2. Yêu cầu về tiêu chuẩn vải, phụ kiện: Phụ lục (HSYC) đính đèm
 3. Thông tin liên hệ nhận HSYC
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
 • Ban: Tổ chức - Nhân sự
 • Tel: 083.8485.383- 2379
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ chào giá: 
 • Thời hạn nộp hồ sơ chào giá, hạn chót: 10 giờ 00 ngày 01/02/2019.
 • Quy cách hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được lập và ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu. Hồ sơ đảm bảo để trong phong bì kín, còn nguyên niêm phong, đóng dấu. Chủ đầu tư không chấp nhận các hồ sơ chào giá không đúng yêu cầu hoặc hồ sơ chào giá được nộp thông qua email, fax.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa chỉ: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
  • Fax, email: 083-8.485.383 - vanthubantcns@vietnamairport.vn
  • Ban Tổ Chức – Nhân Sự - Lầu 5 (Tòa nhà Văn phòng ACV)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nhà cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu chung về năng lực, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cũng như các yêu cầu về năng lực tài chính lành mạnh trong 03 năm gần nhất (Tài sản ròng trong năm gần nhất > 0, doanh thu trung bình trong 03 năm 2015-2017 phải đạt tối thiểu là 60 tỷ VNĐ/ năm).

Thông tin chi tiết và Phụ lục đính kèm xin vui lòng tải về tại đây:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - Gói thầu: “Cung cấp trang phục cho người lao động tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP”