Vừa qua, Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Tuấn Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; đồng chí Lê Khả Trường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020,  Chi bộ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về sản lượng phục vụ hạ cất cánh, hành khách, hàng hóa và tài chính năm sau đều tăng cao với năm trước. Cảng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn, điều hành khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách. Công tác kế hoạch, tài chính, kinh doanh phát triển thị trường, phát triển hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức – cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đều được đảm bảo về chất lượng và ngày càng theo hướng chuyên nghiệp.

Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, quán triệt, học tập triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty,  nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện: 100% đảng viên cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ được giao của từng cá nhân cụ thể, cam kết không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện tiêu cực khác.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng được Chi bộ thực hiện nghiêm chỉnh. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát 28/28 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng hàng năm, Chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục xây dựng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phát triển bền vững; tăng cường tính tiên phong, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; gắn liền xây dựng Chi bộ với xây dựng đơn vị vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy trí tuệ, tinh thần năng động, sáng tạo, tự giác gương mẫu của đảng viên; gắn bó mật thiết với quần chúng; giáo dục quần chúng hăng hái thi đua vì sự phát triển của đơn vị; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; phấn đấu xây dựng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trở thành một trong những cảng hàng không địa phương hiện đại, an toàn và văn minh.

Cấp ủy Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra cấp ủy Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty cảng hàng không lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột