Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ( ACV) vừa được tuyên dương là đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018 tại buổi lễ “Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2018” do Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/10/2019.

Đây là sự kiện quan trọng được Cục thuế TP.Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận, tuyên dương đối với việc đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân vào Ngân sách Nhà nước và công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

Ông Phạm Anh Tâm – Phó trưởng Ban Tài chính – Kế toán đại diện ACV nhận giấy khen tại buổi Lễ tuyên dương  tổ chức – cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018

ACV là đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước. Từ tháng 3/2012 đến nay, ACV đã nộp thuế với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng.  09 tháng đầu năm 2019, ACV đã nộp thuế  2.401 tỷ đồng và ước cả năm 2019 sẽ nộp 3.321 tỷ đồng đạt 134,54% kế hoạch cả năm.

Thực hiện chủ trương của ngành thuế về đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kê khai hóa đơn điện tử và khai thuế qua mạng, ACV đã triển khai trên toàn hệ thống và chính thức áp dụng  kê khai hóa đơn điện tử và khai thuế qua mạng từ tháng 7/2019.  Sau 03 tháng thực hiện, tất cả đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả rất rõ rệt, tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện, ước khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế