Chiều 23/9/2019, tại Hà Nội, chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp" do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức “Lễ công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018”.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Dương, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận giải thưởng tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP (ACV) được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành hạ tầng trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018".

Top 30 doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất và đứng đầu các ngành kinh tế.

Chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp" được triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 30 lĩnh vực kinh tế thông qua Báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nắm được tình hình “sức khỏe” của mình, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế