Vừa qua, Cảng HKQT Cam Ranh đã được tập đoàn TUV NORD (Cộng hòa liên bang Đức) cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Nhằm chuẩn hóa hoạt động quản lý, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa qua, Cảng HKQT Cam Ranh đã phối hợp với Công ty TNHH Apave Việt Nam tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, xây dựng hệ thống các quy trình, tài liệu của Cảng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sau một thời gian triển khai, Cảng HKQT Cam Ranh đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai phổ biến, áp dụng trong toàn đơn vị.

Sau một thời gian triển khai áp dụng, Cảng HKQT Cam Ranh đã phối hợp với Công ty TNHH Tuv Nord Việt Nam thuộc tập đoàn TUV NORD (Cộng hòa liên bang Đức) thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Kết quả, Cảng HKQT Cam Ranh đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chứng chỉ có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

Cảng HKQT Cam Ranh  thực hiện nghiêm Quy trình khai thác bảo đảm an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch Covid-19

Việc Cảng HKQT Cam Ranh đạt được chứng nhận ISO là minh chứng cho thấy hệ thống quản lý của Cảng đang được vận hành và kiểm soát một cách khoa học và chặt chẽ theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2015.

Cảng HKQT Cam Ranh sẽ tiếp tục duy trì, cập nhật, bổ sung các quy trình, tài liệu đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Cam Ranh