Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các cảng hàng không, đặc biệt là phát triển hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) là thành phần cốt lõi của tất cả các quy trình nghiệp vụ tại cảng hàng không. Do đó, thời gian qua và trong những năm tới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT tại các cảng hàng không.

Kiểm tra hành lý xách tay trước khi vào phòng chờ - Cảng HKQT Cát Bi

Mới đây, Cảng HKQT Cát Bi đã nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ sao lưu và hệ thống bảo mật CNTT, làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công tác điều hành và phục vụ hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng cũng xây dựng hệ thống xác thực hành khách, kết nối danh sách cấm bay của Cục Hàng không Việt Nam, hoàn thiện quy trình khép kín Checkin - Kiểm soát an ninh – Boarding.

Kiểm tra thẻ và hướng dẫn khách lên máy bay  - Cảng HKQT Cát Bi

Cảng HKQT Cát Bi đã triển khai hệ thống làm thủ tục dùng chung iCute do ACV tự phát triển, làm nền tảng cho việc triển khai hệ thống làm thủ tục online Sabre của Vietnam Airlines, sẵn sàng cho việc triển khai hệ thống làm thủ tục online của Vietjet (iPort) và Bamboo (iFly) tới đây. Hiện Cảng HKQT Cát Bi đã có hạ tầng làm thủ tục dùng chung cho tất cả các hãng hàng không khai thác tại Cảng đảm bảo việc khai thác linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và phù hợp với quy định của Cục Hàng không Việt Nam./.

Văn phòng Tổng công ty