Từ ngày 18/5/2020, Cảng HKQT Nội Bài điều chỉnh kế hoạch khai thác sảnh E - Nhà ga hành khách T1 phục vụ các chặng bay nội địa phục hồi.

Tại sảnh E có 3 hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và Hải Âu đang khai thác. Cảng HKQT Nội Bài dựng một tấm biển chỉ dẫn được đặt trước lối vào sảnh E giúp lái xe dễ dàng nhận biết

  1. Điều chỉnh kế hoạch khai thác tại Nhà ga hành khách T1:

Căn cứ kế hoạch bay của các hãng hàng không nội địa, để đáp ứng với sản lượng chuyến bay đang có chiều hướng tăng trưởng phục hồi, Cảng HKQT Nội Bài thông báo điều chỉnh khai thác các quầy làm thủ tục hành khách tại Nhà ga hành khách T1 như sau:

  • Điều chỉnh khai thác các chuyến bay nội địa của Hãng hàng không Vietjet Air (không bao gồm chặng HAN-SGN, HAN-DAD) và các chuyến bay của Hãng hàng không Hải Âu từ Sảnh A sang khai thác tại Sảnh E – Nhà ga hành khách T1.
  • Điều chỉnh khai thác các chuyến bay nội địa của Hãng hàng không Jetstar Pacific từ Sảnh B sang khai thác tại Sảnh E – Nhà ga hành khách T1.
  • Các hãng hàng không Vietjet Air (chặng HAN-SGN, HAN-DAD), Bamboo Airways tiếp tục khai thác tại Sảnh A và Vietnam Airlines, Vasco tại Sảnh B – Nhà ga hành khách T1.

Sảnh E - T1 - Vietjet Air khai thác các quầy E24 - E33

  1. Vị trí các quầy thủ tục tại Nhà ga hành khách T1:

Như vậy, sau khi điều chỉnh, vị trí các quầy thủ tục tại Nhà ga hành khách T1 đã được sắp xếp trở lại như sau:

  • TẠI SẢNH E:

- Hãng hàng không Hải Âu (HA): quầy E9

- Hãng hàng không Jetstar Pacific (BL): E10 - E14

- Hãng hàng không Vietjet Air (VJ): E24 - E33 (không bao gồm chặng HAN-SGN và HAN-DAD)

Sảnh E- T1- Jetstar Pacific khai thác các quầy từ E10 - E14

  • TẠI SẢNH A:

- Hãng hàng không Vietjet Air (VJ): A1 – A19 (chỉ bao gồm các chuyến chặng HAN-SGN, HAN-DAD)

- Hãng hàng không Bamboo Airways (QH): A25 – A32.

Sảnh E - T1 – Hải Âu khai thác quầy E9

  • TẠI SẢNH B: Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vasco: B01 – B32

Cảng HKQT Nội Bài