Ngày 12/12/2020, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị hoạt động tại Cảng tổ chức diễn tập khẩn nguy sân bay cấp cơ sở ứng phó tình huống tàu bay bị sự cố, tai nạn tại Cảng năm 2020.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó, vận hành cơ chế, chỉ huy tham mưu phối hợp hiệp đồng xử lý tình huống khẩn nguy theo phương án khẩn nguy ứng phó tàu bay bị sự cố của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; hoàn thiện nhận thức, trách nhiệm của CBNV thuộc Cảng, các đơn vị hoạt động tại Cảng, chuẩn bị tốt mọi mặt không để bị động trong các tình huống khẩn nguy; thiết lập hệ thống chỉ huy điều hành và thông tin liên lạc, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các lực lượng thuộc Trung tâm khẩn nguy khi xử lý tình huống khẩn nguy hoàn toàn xảy ra.

Để chuẩn bị tốt công tác diễn tập khẩn nguy sân bay cấp cơ sở ứng phó tình huống tàu bay bị sự cố, tai nạn tại Cảng được hiệu quả, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch số 585/KH-CHKQTTSN-ATKSCL ngày 24/11/2020. Kế hoạch nêu rõ kịch bản diễn tập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban chỉ đạo, chỉ huy diễn tập và các đơn vị tham gia diễn tập.

Kịch bản diễn tập được chia làm 02 phần, trong đó phần 1 là “Diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy tham mưu” với cách thực hiện là quay phim và trình chiếu trong buổi thực binh diễn tập tình huống “Tàu bay bị sự cố, tai nạn tại Cảng hàng không”. Phần 2 là diễn tập thực binh.

Ban Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chỉ đạo triển khai, phổ biến kế hoạch diễn tập đến toàn thể CBNV thuộc đơn vị; bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp được phân công, quán triệt công tác phối hợp tập luyện với các đơn vị liên quan để góp phần cho buổi diễn tập thành công tốt đẹp.

Kết quả buổi diễn tập chính thức ngày 12/12/2020 đã đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị phương tiện, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, đảm bảo tính chuyên nghiệp và sẵn sàng ứng phó của các lực lượng tại chỗ khi có tình huống khẩn nguy tàu bay xảy ra tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất