Căn cứ Công văn số 2256/BGTVT-CYT ngày 13/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện vận tải hành khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 14/3/2020, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã ban hành Chỉ thị số 887/CT-TCTCHKVN yêu cầu Giám đốc các Cảng hàng không chi nhánh triển khai các nội dung sau:

1. Giám đốc các Cảng hàng không chi nhánh chủ trì, triển khai cho đội ngũ nhân viên An ninh hàng không trực các cổng của Nhà ga tại các Cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm nhắc nhở, khuyến cáo hành khách phải đeo khẩu trang khi đi qua Cảng hàng không, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, hạn chế lây nhiễm chéo cho hành khách và người lao động.

 

2. Phối hợp với các Hãng hàng không thông báo cho hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang khi đi qua Cảng Hàng không, cấp phát khẩu trang miễn phí cho những hành khách không có (đặc biệt là các hành khách quốc tế đến). Xây dựng bản tin phát thanh và thực hiện phát thanh nhắc nhở, tuyên truyền hành khách, đồng thời bố trí các bảng hướng dẫn, khuyến cáo việc đeo khẩu trang cho hành khách đi máy bay tại nơi dễ nhận biết tại Nhà ga.

Thông tin khuyến cáo hành khách phải đeo khẩu trang khi ra/vào nhà ga và trên máy bay
 

3. Đối với các Cảng hàng không có khai thác quốc tế, Giám đốc Cảng hàng không thông báo đến các Hãng hàng không nước ngoài có chuyến bay đến Việt Nam về việc quy định bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang khi nhập cảnh vào Việt Nam.

4. Giám đốc các Cảng quán triệt, phổ biến và nghiêm cấm cán bộ, người lao động của đơn vị không được tiếp xúc với hành khách, khu vực tàu bay mà không được đơn vị phân công hoặc không đúng nhiệm vụ chuyên môn. Phổ biến, yêu cầu người lao động khi có dấu hiệu nghị ngờ nhiễm bệnh, phải báo cáo kịp thời cho đơn vị biết và thực hiện các quy trình cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế. Các trường hợp vi phạm, yêu cầu Giám đốc các Cảng hàng không phải xử lý nghiêm với việc áp dụng các hình thức khiển trách/ hạ lương tùy theo mức độ vi phạm. Đối với các trường hợp bị cách ly, người lao động phải tuân thủ nghiêm túc, nếu tự ý bỏ trốn hoặc rời bỏ khỏi khu vực cách ly mà không được phép bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật lao động tùy theo mức độ vi phạm.

5. Quán triệt đến tất cả các đơn vị hoạt động trên địa bàn Cảng hàng không và cán bộ, người lao động của Cảng hàng không khi thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không phải đeo khẩu trang khi ra/vào Cảng hàng không, sân bay. Đối với khối lao động gián tiếp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đến nơi làm việc phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh mà Bộ Y tế khuyến cáo.  Bảo vệ, an ninh hàng không kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ này, áp dụng kể cả các đối tác, khách đến làm việc tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Văn phòng làm việc các Cảng hàng không.

6. Các Cảng hàng không chủ động liên hệ, báo cáo Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Tỉnh, Thành phố để được ưu tiên mua sắm khẩu trang y tế. Trong trường hợp không thực hiện được, báo cáo về Tổng công ty để được hỗ trợ mua sắm.

7. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, văn bản của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh đề nghị các đươn vị báo cáo về Tổng công ty qua Ban Khai thác cảng để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo.

Văn phòng Tổng công ty