Sáng ngày 15/12/2020, tại Tp.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà; lãnh đạo Vụ Công nghệ - Hạ tầng thuộc Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam có ông Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng, Giám đốc các Cảng hàng không thuộc Tổng công ty; và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 với các nội dung:

Thông qua việc đầu tư Dự án thành phần 3- Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

Tổng mức đầu tư của Dự án (bao gồm các khoản thuế) là 99.019,261 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư Dự án: vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỷ đồng; phần còn lại sử dụng vốn vay (không sử dụng bảo lãnh Chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác (bao gồm cả vốn chủ sở hữu) theo quy định. Trường hợp tăng vốn chủ sở hữu của ACV để đầu tư Dự án, giảm tương ứng chi phí vốn vay và các chi phí liên quan dự kiến huy động các nguồn vốn khác đầu tư Dự án, bảo đảm việc đầu tư Dự án tiết kiệm, hiệu quả.

Tin, ảnh: Văn phòng Tổng công ty