Cảng hàng không Cà Mau thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với chức danh như sau:

  1. Kỹ sư công nghệ thông tin.

Thông tin chi tiết, đề nghị ứng viên bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.