Cảng hàng không Phù Cát thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

  1. Kỹ sư điện tự động hóa.
  2. Nhân viên Phục vụ hành khách kiêm cân bằng trọng tải.
  3. Nhân viên An ninh soi chiếu.
  4. Nhân viên An ninh kiểm soát.
  5. Nhân viên sửa chữa trang thiết bị mặt đất (cơ khí ô tô).

Thông tin chi tiết đề nghị các ứng viên tham khảo theo đường link đính kèm để tải về:

Trân trọng thông báo.