Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

  • Nhân viên Phục vụ hành khách
  • Nhân viên An ninh soi chiếu
  • Nhân viên Lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất
  • Nhân viên Chất xếp hàng hóa hành lý
  • Nhân viên Vệ sinh máy bay
  • Nhân viên Vận hành trang thiết bị nhà ga, phục vụ bay

Thông tin chi tiết đề nghị các ứng viên tham khảo theo đường link đính kèm để tải về:

Trân trọng thông báo.