Cảng HKQT Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động gồm các chức danh như sau:

  1. Nhân viên kiểm soát chất lượng.
  2. Nhân viên điều phối kế hoạch bay.
  3. Nhân viên phòng cháy chữa cháy.
  4. Kỹ sư kỹ thuật.
  5. Nhân viên an ninh hàng không.

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị các ứng viên bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.