Cảng HKQT Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các chức danh như sau:

  1. Kỹ sư kỹ thuật.
  2. Nhân viên an ninh soi chiếu.

Thông tin chi tiết, đề nghị ứng viên bấm vào đường link để tải về:

•    Cảng HKQT Cam Ranh thông báo tuyển dụng lao động

Trân trọng thông báo.