Cảng HKQT Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các chức danh như sau:

  1. Kỹ sư Kỹ thuật
  2. Nhân viên an ninh soi chiếuQ
  3. Nhân viên Điều phối kế hoạch bay
  4. Nhân viên lái xe vệ sinh khu bay.

Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.