Cảng HKQT Nội Bài thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các chức danh như sau:

  1. Nhân viên hóa nghiệm.
  2. Nhân viên kỹ thuật.

Thông tin chi tiết, đề nghị ứng viên bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.