Cảng HKQT Phú Quốc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các chức danh như sau:

  1. Nhân viên cân bằng trọng tải/Hướng dẫn chất xếp.    
  2. Nhân viên an ninh kiểm soát.
  3. Nhân viên kỹ thuật (Điện tử).

Thông tin chi tiết, đề nghị ứng viên bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.