Hiện Cảng hàng không Tuy Hòa cung cấp dịch vụ nước uống miễn phí tại các phòng chờ. Đối với dịch vụ khách Thương gia/CIP/VIP/Skyboss sử dụng nước uống đóng chai tại phòng chờ Thương gia.