Hiện Cảng hàng không Tuy Hòa cung cấp dịch vụ Wifi miễn phí do đơn vị VNPT cung cấp với đường truyền tốc độ cao. Hành khách có thể truy cập tại các phòng chờ, khu vực làm thủ tục với thao tác đơn giản và nhanh chóng. Trong thời gian cao điểm, việc truy cập có thể bị giới hạn để đảm bảo chất lượng đường truyền. Riêng đối với khách sử dụng phòng chờ Thương gia, VIP/CIP/Skyboss sẽ có dịch vụ wifi miễn phí độc lập.