Cảng hàng không Tuy Hòa - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi “Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đèn sân đỗ tàu bay năm 2022 - Cảng hàng không Tuy Hòa".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: