Kế hoạch nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em bằng cách tổ chức các hoạt động thiết thực tạo chiều sâu hoạt động.

Ngày 16/07/2022 vừa qua, Đoàn thanh niên Cảng HK Tuy Hòa đã tổ chức chương trình Sinh Hoạt Hè Thiếu nhi 2022 cho các em là con em người lao động đang làm việc tại Cảng, đi thăm quan cuộc sống sinh hoạt và làm việc của các chiến sỹ không quân, xem phim truyền thống và thăm quan khu sửa chữa máy bay. Đây là phong trào hoạt động thiết thực nhằm thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn- Đoàn TN của TCT cũng như đơn vị Cảng HK Tuy Hòa đối với công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tạo cho các em có được một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Qua đó, động viên các em tiếp tục hang say học tập và CB-CNV là phụ huynh của các Em yên tâm công tác.

Ảnh: Thăm quan khu sửa chữa máy bay – Trung Đoàn

Ảnh: Xem phim tư liệu vê Trung Đoàn Không Quân 910

Một số hình ảnh khác trong chuyến tham quan:

Viết bài, Ảnh: Hải Đăng