Chiều ngày 16/8/2021 Cảng hàng không Tuy Hòa đã phối hợp với Ủy Ban nhân dân Thành Phố Tuy Hòa tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin phòng covid-19 cho 51/89 cán bộ nhân viên.

Đến nay, Cảng hàng không Tuy Hòa có 93% cán bộ, nhân viên được tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 57% cán bộ nhân viên tiêm đủ hai mũi vắc xin, 36% cán bộ nhân viên tiêm mũi 1, 7% cán bộ nhân viên không tiêm vắc xin (vì bệnh nền và trong thời gian thai sản).

Đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành Phố Tuy Hòa tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin phòng covid-19 cho cán bộ, nhân viên đã tiêm mũi 1 đúng thời gian hiệu lực của vắc xin sau tiêm (8-12 tuần).

Để góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, cũng như đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên,  tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay. Cảng hàng không Tuy Hòa luôn phối hợp với các đơn vị CDC tỉnh Phú Yên, Ủy Ban nhân dân Thành Phố Tuy Hòa, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, luôn thực hiện đúng 5K ( Khai báo Y tế - Khoảng cách – Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập) theo Bộ Y Tế hướng dẫn.