Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Cảng hàng không Tuy Hòa cùng với Công đoàn Cơ sở Cảng hàng không Tuy Hòa tổ chức công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Trong năm qua tình hình dịch Covid-19 trong nước cơ bản đã được kiểm soát, các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet và Bamboo khai thác đường bay Tuy Hòa đi Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại với giá vé linh hoạt vì vậy sản lượng ước thực hiện năm 2022 tăng 214% so với năm 2021. Toàn đơn vị luôn đoàn kết thống nhất cao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cũng là những thuận lợi cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn - Đoàn thanh niên & công tác nữ công hưởng ứng tích cực và có hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội và các phong trào thi đua; Tổ chức thiết thực các hoạt động từ thiện tại địa phương, như chăm lo chế độ chính sách cho người lao động; thăm hỏi, tặng quà gia đình CBCNV khó khăn; Thăm hỏi các gia đình khó khăn tại các phường xã giáp ranh sân bay, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội tại địa phương.

Đại diện các Bộ phận đăng ký giao ước thi đua tại đơn vị

Công tác quản lý lao động, tài sản của đơn vị được thực hiện chặt chẽ, đúng qui định; Các hoạt động phong trào thi đua luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Tập thể CBCNV biểu quyết kết quả đạt được trong năm

Viết bài, Ảnh: Mê Linh