Căn cứ Chỉ thị liên tịch số 5186/CTLT-TCT-CĐTCTCHKVN-CTCP ngày 13/12/2023 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam về việc Chỉ thị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 và Hướng dẫn số 5392/HD-TCTCHKVN ngày 25/12/2023 của TCT Cảng Hàng không Việt Nam về việc Tổ chức Hội nghị Ngưởi lao động năm 2024. Nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động nêu cao Quyền và Nghĩa vụ trong việc tham gia sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cảng Hàng không Tuy Hòa phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo, điều hành Hội nghị gồm có: Ông Nguyễn Quang Giáo – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng HK Tuy Hòa; Ông Đào Khắc Nhiêu – Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Cùng toàn thể CBCNV người lao động Cảng Hàng không Tuy Hòa. Hội nghị đã chú trọng đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cảng hàng không Tuy Hòa, theo đó luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch; trên tinh thần xây dựng, thiện chí, bình đẳng, thiết thực và hiệu quả.

Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động luôn được đảm bảo. Những ý kiến, kiến nghị của người lao động được Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn giải quyết và phản hồi tại Hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Giám đốc Nguyễn Quang Giáo ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của tập thể Người lao động trong năm 2023 và chỉ đạo trong năm 2024 cùng quyết tâm, đoàn kết đồng lòng, toàn thể CBCNV-NLĐ cùng nỗ lực để hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.