Cảng hàng không Tuy Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Thành phố Tuy Hòa thuộc Công an Tỉnh Phú Yên, tổ chức huấn luyện lớp PCCC và CNCH cho toàn thể cán bộ nhân viên, mục đích để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của công tác PCCC và công tác sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã trang bị tại cơ sở.

Thượng tá Lê Tiến phó trưởng phòng giới thiệu về luật PCCC

Tại buổi huấn luyện các Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giới thiệu luật PCCC và luật sữa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC, và các nghị định, thông tư của thủ tướng chính phủ, đồng thời chia sẽ thông tin tình hình cháy nỗ, mức thiết hại tại địa phương và các tỉnh thành phố trong cả nước. Từ đó, có thể thấy được tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH.

Sau phần lý thuyết các đồng chí đã lập và thực tập phương án PCCC cơ sở cho toàn thể CBCNV tại Cảng; như phòng cháy và chữa cháy khi dầu mỏ hóa lỏng; phòng cháy và chữa cháy xăng dầu; giới thiệu chất chữa cháy, dụng cụ phương tiện chữa cháy; hướng dẫn các cách buộc dây và cấu kiện nối dây....hướng dẫn các cánh di chuyển người bị nạn...

 

 

Qua hai ngày huấn luyện, CBCNV Cảng hàng không Tuy Hòa đã được nâng cao các kiến thức về kỷ năng, ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, từ đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố xảy ra tại cơ quan cũng như gia đình.