Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ – TCTCHKVN ngày 24/3/2022 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc Ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả khách tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Cảng hàng không Tuy Hòa thông báo đến các cơ quan đơn vị, Quý khách hàng về việc áp dụng giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả khách tại Cảng hàng không Tuy Hòa từ ngày 01/4/2022.

Mức giá áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị quyết  số 44/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị ACV theo công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng Cục thuế về Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% được áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/12/2022 như sau:

 

stt

Nội dung

Mức giá (VNĐ)

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

Các xe ô tô sử dụng dịch vụ dừng, đỗ để đón, trả hành khách tại Cảng hàng không Tuy Hòa không thường xuyên

1

Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn

4.000

4.000

4.000

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

9.000

4.000

9.000

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000

9.000

9.000

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

24.000

9.000

9.000