1. Quan điểm phát triển hệ thống Cảng hàng không Việt Nam

 • Phát triển kết cấu hạ tầng hệ thống Cảng hàng không tiên tiến, hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), vừa đáp ứng nhu cầu, vừa kích cầu phát triển thị trường hàng không Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không.
 • Tập trung nguồn lực phát triển các Cảng hàng không trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của nền kinh tế; đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vận tải đa phương thức và các trung tâm dịch vụ logistic của đất nước; đồng thời thực hiện nhiệm vụ phát triển các cảng hàng không địa phương vì sự phát triển kinh tế, xã hội vùng, địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.
 • Đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước phát triển công nghiệp hàng không gắn với sự phát triển trình độ kỹ thuật, công nghệ hàng không tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hàng không.
 • Phát triển hệ thống Cảng hàng không phải gắn liền với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu phát triển ACV

2.1 Mục tiêu tổng quát

 • Tiếp tục phát triển ACV, giữ vững vai trò chủ đạo, nòng cốt của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không Việt Nam; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Ngành Hàng không Việt Nam, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.
 • Bảo toàn và phát triển vốn; giữ vững thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
 • Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động.

2.2 Mục tiêu cụ thể

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2020: Trước tác động đại dịch covid – 19 đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

 • Sản lượng phục vụ hành khách: 65 triệu khách.
 • Sản lượng phục vụ hàng hóa: 1.344 nghìn tấn.
 • Lượt hạ cất cánh: 531 nghìn lượt.
 • Doanh thu: 11.317 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận trước thuế: 2.007 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 – 2025:

Căn cứ trên cơ sở tình hình dịch bệnh covid – 19 trên thế giới được khống chế và kiểm soát vào năm 2021, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt:

 • Sản lượng phục vụ hành khách: 11 – 13%/năm.
 • Sản lượng phục vụ hàng hóa: 12 – 15%/năm.
 • Lượt hạ cất cánh: 10 – 12%/năm.
 • Doanh thu: 13 – 15%/năm.
 • Lợi nhuận trước thuế: 18 – 20%/năm.

b) Về đầu tư phát triển, quản lý khai thác

 • Đến 2025 đảm bảo đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng, quản lý khai thác hiệu quả 23 cảng hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc, Vinh, Thọ Xuân, Đồng Hới, Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hoà, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau, Điện Biên, Nà Sản, Long Thành) với công suất thiết kế đạt 173 triệu hành khách/năm.

3. Nhiệm vụ

 • Tiếp tục phát triển ACV hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển, quản lý khai thác kết cấu hạ tầng CHK, bao gồm toàn bộ hạ tầng khu bay; đảm bảo duy trì khai thác các CHK địa phương đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của ACV, góp phần quan trọng tăng năng lực cạnh tranh quốc tế của thị trường vận tải hàng không Việt Nam.
 • Bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, an ninh hàng không, gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng dịch vụ ngang tầm khu vực và quốc tế.
 • Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động; nâng cao giá trị doanh nghiệp trên thị trường.
 • Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 • Phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp hàng không; bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
 • Phát triển nguồn nhân lực ACV tiếp cận trình độ, năng lực tiên tiến của các doanh nghiệp cảng hàng không lớn trong khu vực và thế giới; góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
 • Giữ vững môi trường lao động lành mạnh, nâng cao đời sống người lao động./.