Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.